fashion

Vítejte na mých stránkách !

Jmenuji se Tomáš Pospíšil. Jsem oděvní návrhář a krejčí. Vytvářím módu pro muže...více o tom co dělám se dozvíte v odkazech "o mě (o nás)" a v produktech. Vizuálně mé práce shlédnete ve fotogalerii.

Elegance, noblesa, šarm, kvalita, úroveň, Haute Couture, tradice, originalita, outfit, to vše by mělo snoubit opravdového gentlemana v chování, vystupování, taktu a OBLEČENÍ !!

Oblékat se tuctově umí každý...splynout s davem jako malá šedá myška, nevybočovat, nevyzařovat...hlavně ctít zásady masového mainstreamu, dokonce být až nemožně trendy...s tím má vize nemá nic společného....

Oblékat se elegantně, nepřepískaně, na úrovni nebo naopak stylově extravagantně každý neumí...zapotřebí je k tomu snad jistá dávka odvahy, osobnosti, otevřenosti... Jisté ale je, že taková móda a styl není pro padavky, ale pro muže, kteří chcou něco v životě dokázat ! Jít si za svým a být úspěšní !! Takoví lidé jsou mí zákazníci a jen takoví dokáží ocenit úroveň, kvalitu a ruční zpracování mých oděvů a doplňků...

Nadstandardní servis a zpracování výrobků pro vyjímečné muže, takový je styl mé práce...

 

My name is Tomas Pospisil. I am a clothing designer and tailor. Creating fashion for men ... more about what I do in the links to learn "about me (about us)" and products. Visually You will see my work in the gallery.

Elegance, refinement, charm, quality, level, Haute Couture, tradition, originality, outfit, that all should marry a true gentleman in behavior, manners, tact and CLOTHES!

Dozen dress ... Anyone can blend in with the crowd like a little gray mouse, be not so individual, show nothing extraordinary ... especially honor the principles of mass mainstream, even up to impossibly trendy ... with my vision has nothing to do ....

Dress elegantly, smooth, smart level, or vice versa extravagantly stylish ... everyone can not need to do so maybe a certain amount of courage, personality, openness ... But it is certain that such a fashion and style is not for sissies, but for a man who they want something in life! Go for your own and be successful! These people are my customers and appreciate such a level, quality and manual processing of my clothes and accessories ...

Superior service and exceptional processing products for men, such is the style of my work ...

...

/album/a/dsc-3736-1-jpg/
/album/a/a7-11-jpg/

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.